U bent hier: Home / plannen / Voorlopige cijfers 2016

Voorlopige cijfers 2016

This is the latest published version. See older versions.
11-09-2015 - Voorlopige cijfers 2017

De belangrijkste maatregelen van Prinsjesdag:

 • 5 miljard minder lasten op arbeid. "Werkenden krijgen zo meer te besteden. Dat is goed voor de economie", aldus het kabinet
 • Voor de PvdA wordt 'de evenwichtige verdeling van de welvaart' benadrukt. De koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering wordt gerepareerd
 • Extra geld voor Defensie: 345 miljoen euro, en 60 miljoen structureel voor missies
 • Kwaliteit van leven in zorginstellingen: 210 miljoen euro
 • Gemeenten krijgen 60 miljoen om te zorgen dat alle peuters twee ochtenden naar de kinderopvang kunnen
 • Kraamverlof voor partners wordt verlengd van 2 naar 5 dagen. Kosten: 75 miljoen euro
 • Voor de asielinstroom maakt het kabinet 539 miljoen euro vrij. En 110 miljoen euro voor opvang in de regio
 • In het Belastingplan wordt vermogensrendementsheffing aangepast. De heffingsvrije voet stijgt tot 25.000 euro
 • Voor het loonakkoord voor de publieke sector heeft het kabinet een bedrag beschikbaar gesteld tot 1,3 miljard euro per jaar structureel

De maatregelen voor de portemonnee:

 • Verhoging arbeidskorting
 • Verlaging belastingtarief tweede en derde schijf met circa -2%
 • Verlenging derde belastingschijf ('zodat je later het toptarief gaat betalen', moet de minister benadrukken.)
 • Volledige en snellere afbouw algemene heffingskorting
 • Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Intensivering kinderopvangtoeslag
 • Uitstel bezuinigingen huurtoeslag eenmalig
 • Verlenging tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag
 • Verhoging ouderenkorting +142 euro
 • Intensivering kindgebonden budget 
  2e kind: +33 euro
  3e kind: +100 euro
  4e kind e.v.: +177 euro

Belastingmaatregelen:

 • Lastenverlichting op arbeid van 5 miljard euro
 • Lage Inkomens Voordeel (LIV) maakt het vanaf 2017 aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120% minimumloon) in dienst te houden
 • Ouders met jongere kinderen moeten sneller aan het werk door de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag
 • Meer ondersteuning voor start-ups en MKB'ers. Vanaf 2017 komt daar 50 miljoen euro extra beschikbaar
 • Er komt een aanvullend actieplan MKB-financiering
 • Regels voor ondernemers worden vereenvoudigd, voor 2,5 miljard euro in deze kabinetsperiode

De belangrijkste nieuwe plannen:

 • Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes van Financiën zullen zeggen dat het ministerie 'zich blijft richten op een vereenvoudiging van het belastingstelsel voor de periode ná 2016'
 • Vicepremier Asscher van Sociale Zaken moet zeggen dat zijn ministerie aan het werk gaat met een toekomstbestendig pensioenstelsel
 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal gaan benadrukken dat de AIVD structureel investeert in de operationele capaciteit
 • Minister Blok van Wonen zal benadrukken dat doorstroming op de woningmarkt de hoogste prioriteit heeft
 • Minister Van der Steur zal zeggen dat hij heel druk is met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
 • De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, gaat verkopen dat hij meer ruimte biedt aan vernieuwende ondernemers
 • Minister Schultz van Infrastructuur gaat zeggen dat ze druk is met mobiliteit en de zelfrijdende auto
 • Onderwijsminister Bussemaker is in 2016 druk met de ‘prioriteit aan het MBO’

Bron: RTLNieuws

Share |
comments powered by Disqus